Ecoriver oy

Kalatiet | vesistöjen kunnostussuunnittelu

Vesistöjen kunnostussuunnittelu

Yritys

EcoRiver Oy on vuonna 1996 perustettu ympäristötekniikkaan erikoistunut suunnittelutoimisto. Toimimme vesistöjen käytön ja kunnostuksen suunnitteluun liittyvissä hankkeissa. Erityisosaamistamme vesistöpuolella ovat kalataloudelliset kunnostukset, vesistöjen virkistyskäyttö, kalatiet ja monitoimikanavat. Vastaamme myös hankkeisiin liittyvien ympäristölupahakemusten ja selvitysten laatimisesta sekä maastotutkimuksista. Maanrakennuspuolella teemme maaperäkairauksia.

Kalatiet

EcoRiver Oy:llä on laaja kokemus ja ammattitaito erilaisten kalatievaihtoehtojen suunnittelussa. Tavoitteenamme on suunnittelussa päästä ratkaisuun, joka on maisemallisesti ympäristöön sopiva, kalataloudellisesti toimiva ja tukee paikallisia virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Pystyrakokalatie
Denil-kalatie

kalaportaat, ympäristötekniikka, ympäristörakentaminen, maarakennus, maaperäkairaukset, vesistö, suunnittelu, kunnostus, virkistyskäyttö, monitoimikanavat

Denil-kalatie.

Monitoimikanava
Tuotekehitys – Veneliikenteen ja kalakulun yhteensovittava monitoimikanava

Monitoimikanava on joustava ratkaisu kalankulun ja veneliikenteen ongelmiin. Virtaamaa, kaltevuutta ja tilaa optimoimalla monitoimikanava sopii erilaisiin vesistöolosuhteisiin.

kalaportaat, ympäristötekniikka, ympäristörakentaminen, maarakennus, maaperäkairaukset, vesistö, suunnittelu, kunnostus, virkistyskäyttö, monitoimikanavat

Monitoimikanava Ruokojärvellä Varkaudessa.

kalaportaat, ympäristötekniikka, ympäristörakentaminen, maarakennus, maaperäkairaukset, vesistö, suunnittelu, kunnostus, virkistyskäyttö, monitoimikanavat

Muhosjokisuulle rakennetun monitoimikanavan rakennetta kuvaava piirros.

kalaportaat, ympäristötekniikka, ympäristörakentaminen, maarakennus, maaperäkairaukset, vesistö, suunnittelu, kunnostus, virkistyskäyttö, monitoimikanavat

Monitoimikanavan rakennuselementti.

Komposiittikalatie

Komposiittikalateitä: vasemmalta oikealle Denil kalatie, Pystyrakokalatie, Super Denil kalatie.

 

 Karjalankosken komposiittikalatie.

Energian talteenottava kalatie

Tuotekehitys – Energian talteenottava kalatie

Kalatien rakentaminen jo rakennettuun vesivoimalaitokseen on yleensä vaikeaa. Tähän on usein syynä voimalaitosten suuret putouskorkeudet ja tilan ahtaus. Lisäksi kalateiden käyttämä virtaama pienentää energiantuotantoa. Uuden innovaation pohjalta on kehitetty WayTop energian talteenottava kalatie. Kalatiessä on putkiturbiini, jonka kautta vesi johdetaan kalatiehen, jolloin yli 90% kalatien käyttämän veden virtausenergiasta saadaan talteen. Turbiini on välittömästi kalatien vieressä. Vesi johdetaan kalojen keräilyvaiheessa turbiinin puolelta kalatiehen, jolloin turbiinin koko virtaama voidaan käyttää kalojen houkuttelemiseen. Rakenteen ansiosta kalatien toimivuus paranee oleellisesti.

 

kalaportaat, ympäristötekniikka, ympäristörakentaminen, maarakennus, maaperäkairaukset, vesistö, suunnittelu, kunnostus, virkistyskäyttö, monitoimikanavat

WayTop kalatie koostuu kahdesta eri tasossa olevasta altaasta ja niitä yhdistävästä jyrkästä tai pystysuorasta yhdysputkesta. Kalatie toimii jaksottaisella sulutusperiaatteella ja automaattiohjauksella. Kalat houkutellaan sulutuksen ensimmäisessä vaiheessa keruualtaaseen ja edelleen painekammioon käyttäen turbiinin virtaamaa houkuttimena. Sulutuksen toisessa vaiheessa painekammion luukut suljetaan, jolloin nousutila täyttyy vedellä ja kalat pääsevät uimaan yläaltaaseen ja virtauksen houkuttelemana edelleen yläveteen. Kalojen poistuttua yläaltaan luukku suljetaan, nousuputki tyhjennetään ja vedenpinta lasketaan alaveden tasolle. Tämän jälkeen kalojen keräys painekammioon aloitetaan uudelleen. Painekammion ollessa suljettuna kalatie houkuttelee jatkuvasti kaloja keruualtaaseen.

  • Ohitusuomakalatie
  • Kiveämällä tehty allas-porras kalatie
  • Tekokosket

Vesistöjen kunnostussuunnittelu

Kunnostussuunnittelun osa-alueita ovat mm.

  • Vesistöjen ennallistaminen
  • Kalataloudellinen kunnostus
  • Vesistöjärjestelyt ja tulvasuojelu
  • Kosteikot
  • Säännöstely
  • Ympäristölupa-asiat

Tuotekehitys

Oman tuotekehityksen tuloksena on kaksi vesistörakentamiseen ja -hydrauliikkaan perustuvaa erikoisratkaisua:

Yhteystiedot

Ecoriver Oy

$

Y-tunnus: 2364148-4

Suorat yhteydet:

Timo Pohjamo

Toimitusjohtaja

Toimisto:

 

Yhteydenottolomake

3 + 8 =